Kompleksowa Obsługa Nieruchomości

Firma Pulsar powstała w roku 2003 jako firma prywatna.

Zajmujemy się konserwacją, obsługą oraz wykonaniem profesjonalnych systemów technicznej ochrony mienia, instalacji bezpieczeństwa dla osiedli mieszkaniowych oraz budynków komercyjnych.

Dysponujemy pełnym zapleczem pozwalającym na realizacje dużych inwestycji począwszy od oferty poprzez projekt i realizacje.

Swoją działalność opieramy na współpracy z firmami które w swej działalności napotykają na problemy związane z wykonaniem i konserwacją profesjonalnych instalacji dla swoich klientów oraz realizacji zleceń naszych stałych klientów jak wspólnoty mieszkaniowe.

Wiedza i doświadczenie kierownictwa zakładu pozwala na projektowanie i nadzorowanie prac w obiektach o wysokim zaawansowaniu technicznym.

Kwalifikacje pracowników są potwierdzone certyfikatami producentów i dostawców. W 2008r. otrzymaliśmy Koncesje MSWiA w zakresie technicznego zabezpieczenia obiektów.

Wyszkolenie i doświadczenie pracowników jest w pełni wykorzystane dzięki dużemu zapleczu technicznemu, samochody firmowe wyposażone w sprzęt potrzebny do wykonania powierzonych zadań.

Posiadane zaplecze magazynowe pozwala nam swobodnie wykonać każde zlecenie czerpiąc materiał z własnych zapasów. Nowoczesne sposoby zarządzania pozwalają na pełną kontrolę kierownictwa zakładu nad zadaniami pracowników i kontrole wykonywanych zadań przez naszych klientów.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ