Oferta

Konserwacja instalacji bezpieczeństwa

Usługa polega na wykonywaniu regularnych przeglądów instalacji.
Celem jest weryfikacja sprawności oraz kompletacji instalacji w odniesieniu do dokumentacji technicznej, wykrycie niesprawności i planowane usuwanie usterek oraz przygotowanie materiału do egzekwowania usterek gwarancyjnych.

Zakres konserwacji:

Instalacje SSWiN
Instalacje CCTV
Instalacje KD
Instalacje SAP
Instalacje domofonowe
Instalacje oddymania i wentylacji
Instalacje automatyki budynków
Instalacje wjazdu (bramy garażowe, szlabany)

Ponadto usługa obejmuje:

usuwanie usterek eksploatacyjnych
serwis 24h
dostęp do aplikacji zarządzania serwisem
wymagane prawem przeglądy roczne systemów p.poż.
doradztwo techniczne